Flygplan

Detta är vårt flygplansbibliotek. Här kommer vi bygga på med lite information om de förebilder vi har för våra combat-maskiner, och våra medlemmar kan visa upp modeller av respektive flygplan. Medlemmarna kan också registrera ritningar och kit som finns till försäljning.