Årets omröstning är avslutad!

Valdeltagandet var lågt i år, men alla röstande verkade vara överens om allt förutom Int HAC. Resultaten i korthet är att ACES Sverige stöder Martin Elmberg som 2nd IC. För Int HAC (International Honoured Air Combatant) är stödet nästan lika för Peter Müller och Robert Batka.
Inom ACES Sverige är resultatet entydigt. Jag själv sitter kvar som NC ett år till, Martin förblir IRC delegat och Gruppcheferna förblir Per Danielsson, Denny Fritsche och Henrik Svärdskog.
2012 års Honoured Air Combatant (HAC) går till Mattias Widén och Hans Douhm för sina insatser och bistående med hjälp vid Göran Olofssons tragiska bortgång.
Ett stort grattis!
För den detaljerade versionen av omröstningsresultaten, se dokumentet nedan.

1st NC Fredrik Lanz

 Resultat - Omröstning inom ACES Sverige 2012.docx