Omröstning inom ACES 2012

På grund av förseningar och komplikationer i det internationella omröstningsförfarandet har 2012 års omröstning försenats och kommer att genomföras under januari 2013. Omröstning gällande internationella regler kommer inte att ske.

Röstberättigade är piloter som finns med i CORE 2011-2012 och/eller personer i ACES organisation.

Jag måste ha era resultat senast onsdag den 6/2 – 2013 kl 24:00, röster som kommer senare än det datumet/klockslaget kommer inte att räknas.

Är det någon som inte kan mejla dokumentet, kontakta mig på 0702-638 458 så ordnar vi en alternativ lösning.

Maila till: 1st_nc@aircombat.se

Omröstning inom ACES Sverige 2012.docx

/Fredrik Lantz