Säsongen avslutad i Ripa

Tomas Feldt 1:a, Jens Gustavsson 2:a och Per Danielsson 3:a

Bra gjort att placera sig efter längd så att ingen pall behövs (Red. anm.).